Ullensaker kommune er en av kommunene som vokser raskest i Norge. Døli skole er en barneskole med ca. 380 elever og 50 ansatte. Skolen ligger på sørsiden av Jessheim sentrum og er blant de skolene som har størst elevtallsvekst på ca. 50 elever hvert skoleår de neste årene. Det er en bred tverrpolitisk enighet om å sette Døli skole øverst prioriteringsliste i forbindelse med utvidelse av skolekapasitet i kommunen. Dette betyr at vi inne kort tid skal bygge ut eller bygg ny skole for fremtiden.

Vi ser etter lærere som ønsker å yte mer enn det lille ekstra. Lærere som ønsker å videreutvikle egen praksis i et profesjonsfaglig fellesskap, lærere som setter elevene i sentrum og som vil bidra til at hver enkelt elev får mulighet til å utvikle seg til å bli den beste utgaven av seg selv.

Vi bygger det store laget rundt elevene og lærerne for å legge til rette for at du som lærer hos oss, skal kunne konsentrere deg om skolens kjerneoppdrag, nemlig å drive med god undervisning. Å innhente veiledning, hjelp og inspirasjon fra eksterne samarbeidspartnere for å bistå og utvikle lærernes praksis er nyttig, men vi opplever ofte at kompetansen og hjelpen ikke alltid blir værende igjen eller utvikles videre i organisasjonen når satsingen er over. På Døli skole har vi tro på det å bygge kapasitet på vår egen skole for å bistå og utvikle våre lærere. Derfor har vi gradvis bygd opp flere solide fagteam med formell og relevant kompetanse og erfaring. Deres oppgaver og roller er todelt:

1) Undervise eller delta i omsorgsarbeid med elevene.

2) Være skolens ressursperson med spisskompetanse på sitt fagfelt. Skal i samarbeid med skolens ledelse og plangruppen drive med pedagogisk utviklingsarbeid, samt gi ansatte og foresatte råd, veiledning og bistand.

Team Skolemiljø:

  • Består av en leder og to miljøterapeuter, og er skolens fremste fagfolk innenfor det psykososiale fagområdet (vernepleier, barnevernspedagog, sosionom og bachelorgrad i psykologi).
  • Skolemiljøteamet skal forsterke skolens kapasitet til å håndtere læringsmiljøsaker.
  • Deres hovedoppgave er å tilrettelegge for sosial samhandling med elevene, mellom elevene og mellom elevene og lærerne/fagarbeiderne, veilede og videreutvikle ansatte og gi faglig råd til skolens ledelse.

Team Spesialpedagogikk:

  • Består av en leder og to spesialpedagoger.
  • Spesialpedagogene skal ivareta elever med behov for spesialundervisning.
  • I tillegg bistår de med kartlegging av enkelt elever, setter tiltak innenfor tilpasset opplæring, jobber med elever i "gråsonen", drøfter utfordringer med kontaktlærere og veileder ansatte.

Kom og bli med oss på reisen. Vi skal sammen bygge en ny skole for framtiden!

Ledige stillinger hos Ullensaker kommune (webcruiter.com)


Publisert: 22.03.2023 08:21
Sist endret: 28.04.2023 09:45