Forskningen er tydelig på at tidlig innsats er viktig. På Døli skole ble det fra skolestart høst 2023 innført positiv særbehandling av 1. trinn med tanke på voksenressurs og mer systematisk og lekbasert tilnærming av bokstavinnlæring. Dette i form av:

  • Færre elever per klasse.
  • Større voksentetthet med to faste voksne i hver klasse, en kontaktlærer og en fagarbeider/assistent i grunnbemanningen.
  • Legge til rette for mer frilek og lekbasert læring gjennom veiledet lek som f.eks. "Hemmelig skrift".
  • Kompetanseheving for kontaktlærerne på 1. trinn gjennom deltagelse i pilotering av systematisk begynneropplæring i lesing i Ullensaker kommune.

Lærerne på Døli skole har gjennom piloteringen utfordret "Den norske sannheten om bokstavinnlæring og bokstavprogresjon med to bokstaver i uken". Dette så vi som nødvendig fordi vi ønsket å ta større hensyn til skolestarternes ulike ståsted og behov når de startet på skolen.

Les mer om denne piloteringen og hva vi ser av læringsutbytte i et debattinnlegg publisert i Utdanningsnytt 20.02.24 skrevet av Mette-Kristine Jeremiassen (kontaktlærer på 1. trinn Døli skole), Stein Arne Windju (kontaktlærer på 1. trinn Nordkisa skole) og Reidun Flugstad Rygg (pedagogiske veileder i språk, lesing og skriving ved Pedagogisk senter i Ullensaker kommune): «Den norske sannhet» om to bokstaver i uka (utdanningsnytt.no)

Diagrammet viser elevenes individuelle progresjon i bokstavkunnskap på 1.trinn fra 1.9. til 15.11. Vi ser at elevene her startet på skolen med stor variasjon i hvor mange store bokstaver de kan gjenkjenne. Samtidig ser vi at alle elevene har hatt god progresjon frem til midten av november. I denne perioden har det ikke vært formell gjennomgang av bokstavene enda, men elevene har møtt og brukt bokstavene i meningsfulle sammenhenger hvor den funksjonelle skrivingen har foregått på elevenes premisser.


Publisert: 21.02.2024 16:04
Sist endret: 29.02.2024 11:41