I 2017 ble det gjort endringer i opplæringsloven kapittel 9A om elevenes skolemiljø. Målet med de nye reglene er å sikre et mer effektivt regelverk mot mobbing og en bedre håndheving av reglene. Ullensakerskolen opprettet SIM (skolens innsatsteam mot mobbing) og KIM (kommunaltbasert innsatsteam mot mobbing). I forlengelse av dette arbeidet har vi på Døli skole opprettet vårt eget skolemiljøteam høst 2022 for å bistå oss i arbeidet med å skape et trygt og godt leke- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle elevene:

  • Skolemiljøteamet skal forsterke skolens kapasitet til å håndtere læringsmiljøsaker.
  • Skolemiljøteamet skal jobbe kontinuerlig med både forebyggende arbeid og når det oppstår akutte behov. Mao. deres innsats er en del av det ordinære arbeidet, og ikke som ekstra ressurs som må fristilles i kortere perioder fra det ordinære drifts- og utviklingsoppgaver, slik det var før.
  • Skolemiljøteamets primære funksjon er å støtte de ansatte i å løse saker, ikke å overta disse. Et viktig prinsipp er derfor at de som jobber nærmest saken, som kontaktlærere, fagarbeidere og spesialpedagoger, alltid er involvert i arbeidet med å løse saken.
Miljøterapeut Lise starter opp 01.12.22 og miljøterapeut Betina starter opp 12.12.22. Les mer om skolemiljøteamet vårt her: Skolemiljøteam på Døli skole oppdatert 31.11.22.pptx

Publisert: 31.10.2022 13:24
Sist endret: 22.11.2022 09:52