Skolestart 2023 på Døli skole:

  • Elever på 2.-3. trinn starter kl. 08:30 og slutter kl. 13:00.
  • Elever på 4. trinn starter 08:30 og slutter kl. 13:30.
  • Elever på 5.-7. trinn starter 08:30 og slutter kl. 14:15.
  • Våre nye førsteklassinger starter kl. 09:30 og slutter kl. 13:00. Oppmøte i skolens gymsal.

Her finner dere nye start- og sluttider: Skolens start og sluttid (ullensaker.kommune.no)

Her finner dere program for 1. trinn første skoeldag: Program for skolestarterne første skoledag.pdf


Publisert: 29.06.2023 11:27
Sist endret: 10.07.2023 14:21