Plangruppen mener at vi trenger mer kunnskap om regelverk, retningslinje og veiledning, og i tillegg drøfte våre meninger og holdninger slik at vi kan få til en mer grundig og opplyst debatt om skolegudstjenesten blant hele personalgruppen og blant alle foresatte. Vi vil derfor legge til rette for en slik debatt i løpet av våren 2023 slik at valget vi gjør for framtiden er godt gjennomtenkt, og som flertallet er enig i.

Det er likevel viktig å understreke at Døli skole fortsatt ønsker å bidra til å bygge elevenes estetiske, sosiale og kulturelle kompetanse og evne til kritisk refleksjon og selvstendige valg gjennom formidling av kultur og tradisjon. Ulike juleaktiviteter som formidling av julebudskap, juletregang, nissefest, juleverksted, juleavslutning, sang og andre julearrangementer er gode eksempler på formidling av kultur og tradisjon i Norge.

Her kan dere lese mer om julegudstjeneste:

Utdanningsdirektoratet: Skolegudstjenester (udir.no)


Publisert: 23.11.2022 12:15
Sist endret: 10.01.2024 11:23