Status nybygg/utbygging av Døli skole

Etter lang tid der det har vært uklart hva som skulle skje med Døli skole på grunn av den sterke elevveksten, har politikerne nå endelig vedtatt en utbyggingsplan av skoler i Ullensaker kommune. For Døli skole vil det ikke bli noe endring. Les mer om dette her: Løpet for nye skoler vedtatt – Jessheimpuls

For oss som er på Døli skole er det nå viktig å se fremover på hva skolen sammen med foresatte kan gjøre for å løfte og utvikle skolen videre til et enda bedre sted å være og lære for våre elever. Vi har et flott bygg, dyktige ansatte, engasjerte foreldre og glade og motiverte elever. Sammen kan vi fokusere på hva vi kan få til for å skape enda mer samhold og stolthet over skolen vår. Dette kan være å søke midler fra ulike fond for å sette i gang ulike prosjekter for å oppgradere skolegården eller forbedre skolebygget innvending/utvendig, og/eller jobbe sammen for å utvikle kvaliteten på innholdet i SFO- og skolehverdagen. 

Systematisk begynneropplæring i lesing og skriving og inkluderende undervisning, samt arbeid med grunnleggende ferdigheter i alle fag, er noe av det vi fremover skal jobbe mer med for å løfte kvaliteten på det pedagogiske innholdet. I tillegg skal vi også jobbe mer målrettet og systematisk for å utvikle et trygt og godt leke- og læringsmiljø for alle elevene på Døli skole.

Les mer om utviklingen her:

09.05.23: Løpet for nye skoler vedtatt – Jessheimpuls

18.04.23: Saksfremlegg om ny ungdomsskole og økt barneskolekapasitet.pdf

16.11.22: Utvalgsmøter 20221116 Scenariooversikt.pdf

30.09.22: Status ny ungdomsskole Jessheim og Døli skole (ullensaker.kommune.no)

08.08.22: Oppgradering Døli skole i startgropa – Jessheimpuls


Publisert: 26.05.2023 09:44
Sist endret: 19.06.2023 12:59