Viktig orientering i Hovedutvalg for skole og barnehage som har betydning for Døli skole

Førstkommende onsdag den 16.11.2022 kl. 18:00 vil det bli avholdt et viktig møte på rådhuset. Første sak på listen er en felles orientering for Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur (HTIK) og Hovedutvalg for skole og barnehage (HSB) i Ullr om en gjennomført mulighetsstudie for bygging av ny ungdomsskole (som også har stor betydning for hva som skjer videre med Døli skole) ved Norconsult. Møtet er åpent for alle. Vi oppfordrer engasjerte foresatte til å stille opp for å høre på de ulike alternativene som presenteres i rapporten. Rapporten vil bli lagt ut etter felles orientering. Her finner dere møteinnkallingen:

Møteinnkalling - Hovedutvalg skole og barnehage - 16.11.2022 (acossky.no)


Publisert: 14.11.2022 13:03
Sist endret: 22.11.2022 09:53