Arbeidsgruppens består av:

  • Tonje Katrine Håndstad Algarheim - prosjektleder Nærmiljøsenter
  • Rebecka Mikkelsen - FAU
  • Kaare Gilhus - FAU
  • Jannicke Heggelund - FAU
  • Monica Ruud - konstituert avdelingsleder
  • Kiet Minh Dang - rektor

Arbeidsgruppens skal iverksette ulike tiltak (forslag fra workshop før jul) for å høste erfaring og danne seg et bilde av hva et nærmiljøsenter kan eller bør romme i framtiden. Arbeidgruppen skal i første omgang gjennomføre ulike tiltak på to fokusområder:

1) Etablere et nærmiljøsenter innendørs som skaper engasjement i nærmiljøet:

  • Et informasjonssenter med lokale arrangementer, tjenester, og ressurser, samt hjelp til lokalbefolkning for å navigere i systemet.
  • Et felles rom for ulike aktiviteter, som møter, idrettsarrangementer, og samfunnsgrupper.
  • Senteret kan også fungere som en plattform for frivillig arbeid og samfunnsengasjement ved å samle frivillige og organisasjoner som ønsker å bidra til i nærmiljøet.
  • Helse- og sosialtjenester som vaksinasjonsklinikker, rådgivningstjenester, og tilgang til informasjon om lokale helsetjenester.

2) Bygge om skolegården til en nærmiljøpark:

  • Gjøre om skolegården til en mer attraktiv, åpen, tilgjengelig, opplyst og godt utformet skolegård som innbyr til aktiviteter og sosiale arena som kan ha stor betydning for aktivitetsnivået til elever, både i friminutt og på fritiden.
  • I kombinasjon med nærmiljøsenter innendørs skape en viktig sosial møteplass i nærmiljøet for egenorganisert aktivitet, der god tilrettelegging vil øke det fysiske aktivitetsnivået til barn, unge og voksne på tvers av alle generasjoner.
  • En aktiv møteplass for sosialt fellesskap, opplevelse av stolthet, tilhørighet og støtte i nærmiljøet.

 

Hva skjer denne våren?

  • Vi skal sette i gang en tegnekonkurranse (elevmedvirkning). Elevenes bidrag vil være et grunnlag for utarbeidelse av en søknad om økonomiske midler til å bygge et nærmiljøpark i skolegården.
  • Offisiell åpning av Døli skole sitt bibliotek med en åpen lesestund-kveld med ulike aktiviteter for store og små.
  • Festival med kultur, mat, underholdning mm.

Vi håper så mange som mulig deltar/støtter opp om disse arrangementene. Følg med på skolens hjemmeside for mer informasjon.

Dato for neste møte i arbeidsgruppen er tirsdag 6. februar 2024 kl. 18.30-20.00.


Publisert: 12.01.2024 12:21
Sist endret: 30.01.2024 12:35