Døli skole er i sterk vekst og står øverst på kommunens prioriteringsliste for skolekapasitet og investeringsbehov. Planen er at arbeidet skal settes i gang umiddelbart og fullføres i 2024. Allerede inneværende skoleår har kommunen satt opp moduler for å håndtere dagens elevvekst. Tidlig høst 2022 vil det bli politisk behandling om hvordan utvidelsene av Døli blir. I følge hovedutvalgsleder for skole og barnehage Lars Fjærli Hjetland (Ap) haster det med å finne en konkret løsning for Døli skole – og ny sentrumsnær ungdomsskole. Les mer om oppgradering av Døli skole i Jessheim puls her: Oppgradering Døli skole i startgropa (jessheimpuls.no)


Publisert: 03.10.2022 09:35
Sist endret: 22.11.2022 09:49