Trivselslederprogrammet på skolen er designet for å fremme et trygt og godt leke- og læringsmiljæ. Trivselslederne er elever som har fått en spesiell rolle i å støtte og forbedre ulike lekeaktiviteter ute i skolegården. Dette er en flott måte å engasjere elever i å bidra til et positivt skolemiljø. Rollen som trivselsleder gir ikke bare støtte til andre elever, men gir også elevene verdifull erfaring i ledelse, samarbeid og ansvar.

Les mer om Trivselslederprogrammet her: Trivselsleder

Her finner dere: handlingsplan-_trygt_og_godt_leke_og_laeringsmiljoe.pdf (ullensaker.kommune.no)


Publisert: 09.11.2023 08:27
Sist endret: 28.11.2023 10:00