FAU på Døli er i gang med medvirkningsprosessen som bidrar til grunnlaget for å utvikle skolegården til et nærmiljøanlegg, og en større søknad til blant annet Sparebankstiftelsen og eventuelt andre fond/stiftelser.

Det er satt ned arbeidsgruppe ved skolen som jobber målrettet med dette som en del av Pilot Døli. FAU er arrangør og er i kontakt med Tverga, nærmiljøet rundt skolen og arrangerer nå tegnekonkurranse for elevene på skolen hvor de får i oppgave å tegne sin «Drømmeskolegård». Allerede mandag settes elevene i gang i regi av Egil Nyhus i skoletiden. Elevene får deretter god tid på å tegne sine bidrag. Vi skal plukke ut tegninger fra hver klasse som skal med til finalen. Frist for å levere bidrag er fredag 16. februar 2024.

Juryering med seremoni er planlagt i uke 9 – dato og tid er ikke satt – Tegneren er juryformann – invitasjon til jury kommer til aktuelle kandidater når tidspunkt er satt.

FAU er i kontakt med pressen, og elevrådet er også satt i sving. Klassen som vinner får kinobilletter og pizza i premie.

Program mandag 22. januar 2024 i gymsalen:
TEGN DIN DRØMMESKOLEGÅRD MED TEGNEREN EGIL NYHUS!

TID OG TRINN
09:15 – 9:45 1. trinn
10:00 – 10:30 2. trinn
10:30 – 11:30 Lunsjpause
11:40 – 12:10 3. trinn
12:20 – 12:50 4. og 5. trinn
13:00 – 13:30 6. og 7. trinn

Vi gleder oss. Dette blir gøy!

TEGNEKONKURRANSE.pdf


Publisert: 18.01.2024 17:10
Sist endret: 30.01.2024 10:06