HVORDAN KAN FORELDRE BIDRA TIL ET GODT LÆRINGSMILJØ?

Det nærmer seg høstens foreldremøte. Denne gangen får vi besøk av læringsmiljøveiledere fra Pedagogisk senter i Ullensaker kommune. Forskning viser at et nært samarbeid foreldrene imellom hever kvaliteten på læringsmiljøet generelt, og bidrar til økt trivsel og læringsutbytte for den enkelte elev. Læringsmiljøveilederne ønsker med denne kvelden og inspirere til økt involvering i elevenes psykososiale miljø på skolen, og kickstarte arbeidsprosessen for et godt «vi-fellesskap» i foreldregruppen. Dette vil de gjøre gjennom et faglig innlegg, kombinert med gruppeoppgaver i etterkant.

Innkalling til hvert trinn har blitt sendt til alle foresatte på Transponder.

Vi oppfordrer alle på det sterkeste til å delta på foreldremøtet. Det vil bli lagt til rette for at fagarbeiderne på skolen kan passe på barna mens foresatte er på møte. Husk å gi beskjed dersom du har behov for dette.

Her er felles innkalling for 1.-6. trinn (link til PDF-vedlegget)

 Med vennlig hilsen

Skolens ledelse


Publisert: 21.09.2022 09:40
Sist endret: 22.11.2022 09:47