Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elevene får mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skolen, skoleeieren og de statlige utdanningsmyndighetene for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Resultater fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning, statistikk og lagring i arkiv. Gjennomføringsperioden for høstsemesteret er 8. november til 20. desember. På Døli skole skal alle elevene på 5. 7. trinn gjennomføre undersøkelsen. Her finner dere informasjon til foresatte: Wlevundersokelsen-info-foreldre-2022_bm.pdf

Les mer om Elevundersøkelsen på Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside: Elevundersøkelsen (udir.no)


Publisert: 16.11.2022 09:30
Sist endret: 22.11.2022 09:58