Det har vært en krevende oppstart dette skoleåret på grunn av mangel på ulike nøkkelpersoner. Nå har vi endelig fått gjennomført alle intervjuene og landet alle innstillingene. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere og ønsker alle hjertelig velkommen til Døli skole!

 

Monica Ruud, Kontorleder

Monica har utdanning i administrasjon og ledelse, personal og organisasjonsutvikling og økonomi og administrasjon. Hun har jobbet som resepsjonsleder, saksbehandler personal/lønn, administrasjonskonsulent og som konstituert avdelingsleder SFO. I sin nåværende stilling er Monica også praksisveileder og kontaktperson ut mot NAV og HAPRO. Hun kommer fra stilling som konsulent på Algarheim skole. Vi jobber med en mellomløsning for få Monica til å starte opp på Døli skole som kontorleder før jul.

 

 

Gunn Fjellstad, Baseleder 1. trinn

Gunn har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Hun har lang erfaring som fagarbeider i ulike barnehager og på skoler. I tillegg er Gunn sensor i prøvenemd for barne- og ungdomsarbeiderfaget. Gunn har vært fungerende baseleder på Døli SFO siden februar 2022. Hun starter opp som baseleder på Døli skole 01.10.22.
 

 Christian Boye Ruud-Venneraasen, Baseleder 2.-4. trinn

Christian har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Han har jobbet som fagarbeider på skole og SFO, og i tillegg vikariert som kontaktlærer og faglærer. I fritiden er Christian fotballtrener for G19 Ull/Kisa. Han kommer fra stilling som fagarbeider på Solheim skole i Lørenskog. Christian starter opp som baseleder på Døli skole 01.01.23.

 

 Lise Rørosgaard Holter, Miljøterapeut

Lise er utdannet vernepleier. I tillegg har hun tatt tilleggsutdanning i spesialpedagogikk 1 og er i gang med spesialpedagogikk 2. Lise har lang erfaring som pleiemedarbeider og enhetsleder på kompetanse og arbeidssenter. Hun kommer fra stilling som fagansvarlig vernepleier i Hurdal kommune. Lise starter opp som miljøterapeut på Døli skole 01.12.22.

 

 Betina Ringstad Bratsberg, Miljøterapeut

Betina er utdannet vernepleier med en tilleggsutdanning i alternativ og supplerende kommunikasjon. Hun har lang erfaring som pleiemedarbeider og fagansvarlig miljøterapeut. Betina kommer fra stilling som fagansvarlig miljøterapeut på Gjerderudveien bo- og avlastningssenter. Betina starter opp som miljøterapeut på Døli skole 12.12.22.

 


Publisert: 13.10.2022 09:33
Sist endret: 16.01.2023 14:37