Planleggingsdager brukes til planlegging og utviklingsarbeid. Samtidig gir disse dagene ansatte tid og rom til mer omfattende samarbeid, refleksjon, faglig påfyll og kompetanseheving.

De resterende planleggingsdagene der skolen og SFO vil holdes stengt er:
fredag 17/11-23 og tirsdag 2/1-24.


Publisert: 08.11.2023 11:16
Sist endret: 30.01.2024 12:41