Vi jobber fortsatt med å få inn en erstatter for Arne Skaar som sluttet hos oss rett før sommerferien. Rekrutteringsprosessen har tatt lengre tid enn ønsket. Kontorleder Monica Ruud vil fungere som avdelingsleder med ansvar for SFO til vi får en ny avdelingsleder på plass. Avdelingsleder Anne Kristine vil fortsatt ha ansvar for 1.-4. trinn og rektor Kiet Minh Dang vil ha ansvar for 5.-7. trinn.

Monica Ruud


Publisert: 04.09.2023 14:29
Sist endret: 09.10.2023 15:04