6. trinn ved Døli skole bruker uteskole jevnlig i undervisningen, og har vært på mange flotte turer. Vi er veldig glade i Speiderhytta, men har også vært i Allergotskogen, på Nordbytjernet, ishallen i flerbrukshallen, i Romsaasparken og i den lille skogen ved skolen. Uteskole er en fantastisk arena for både sosial og faglig utvikling for elevene, en arena som både supplerer og utfyller den ordinære undervisningen gitt i klasserommet. Gjennom uteskole lærer våre elever å samarbeide og de lærer ved å samarbeide. Til vanlig i klasserommet brukes arbeid alene, i par eller mindre grupper på 4 om gangen, men på uteskole er det mer rom for samhandling i større grupper og mer prat elevene imellom. På 6. trinn vet vi at barn lærer best gjennom samhandling og muligheten til å prøve ut ulike måter å gjøre ting på. Siden vi bruker uteskole med hele trinnet samtidig så gir det også øvelse i samhandling på tvers av klassene. De lærer å respektere andre, ta hensyn til andre og vise omsorg for andre. De lærer også at det å lytte og observere andre, er en meget god kilde til å utvikle seg selv og sine egne ferdigheter både sosialt og faglig. Vi veksler alltid mellom å ha lærerstyrte aktiviteter og elevstyrte aktiviteter. Elevene på 6. trinn har hatt en kjempeutvikling i å løse oppgaver ute gitt av lærer, samt å kunne lære gjennom lek sammen med andre jevnaldrende.

Sitater fra elever på 6. trinn:

«Jeg synes det er skikkelig kult med uteskole, for da får jeg bedre kontakt med andre elever»

«Uteskole er topp. Supergøy å lære nye ting i skogen, for skogen er liksom ikke inne i klasserommet»

«På turer elsker jeg bål. Det er så godt å varme seg og lage mat der»

«Ved Speiderhytta er det liksom lov til å gjøre ting som jeg ikke får lov til på skolen»

Uteskole er topp!

Hilsen 6A og 6B ved Døli skole.


Publisert: 03.11.2022 13:23
Sist endret: 21.12.2022 14:26