Hver tirsdag og torsdag får elevene på Døli skole mulighet til å spille basketball med instruktører fra Jessheim Troopers Basketball. Vi håper så mange som mulig benytter seg av dette flotte gratistilbudet.

Les mer om dette her:Døli Plakat.pdf

Samarbeid med Jessheim Troppers Basketball er et ledd i en større satsing på nærmiljøprosjektet vårt. Vi har tro på at vi i godt samarbeid med elever, foresatte, lokale idrettslag og kulturarbeidere, kan klare å få oppgradert skolegården vår til en nærmiljøpark, til glede for store og små i nærmiljøet rundt Døli skole. Vi har troen, har dere?


Publisert: 09.10.2023 11:25
Sist endret: 09.10.2023 13:51