Alle i nærmiljøet ble invitert. Det var godt oppmøte med over 50 påmeldte. De aller fleste var foresatte med barn på Døli skole. Ordfører, kommunaldirektør for oppvekst, områdesjef og prosjektleder var også til stede. Det er tydelig at dette ikke bare var viktig for foreldrene, men også for politikerne og administrasjonen. Det var god stemning og meget engasjerte deltagere. Mange gode forslag og kreative løsninger. Vi gleder oss til fortsettelsen. Les mer om dette:

Ordfører har delt dette arrangementet på sin FB.

Opplegg Workshop Døli skole 30.11.23.pdfProsjektplan - prosjekt

nærmiljøsenter - med skolen som arena - (1).pdf


Publisert: 01.12.2023 11:34
Sist endret: 30.01.2024 12:40