I tillegg jobbet både faddere og fadderbarn flott med en rebus de voksne hadde plassert rundt i skogen. Moro å se god samhandling mellom de eldste og nest yngste på skolen. Spesielt at de store tok ansvar for at de minste opplevde mestring med å være ute.

På 7. trinn har vi også jobbet med et prosjekt i naturfag der de skulle planlegge og bygge en bro i spaghetti. Eleven har på forhånd studert forskjellige type broer som f.eks. Hengebro og fagverksbro. De har også sett på ulike type geometriske former og bruken av de forskjellige i konstruksjon av byggverk. Elevene er nøye og samhandler både på mål og utforming. Broene skal ha et spenn på 50 cm, og vil testes tilslutt med hvor mye vekt de tåler. Eksempler på mål fra læreplanen: gi eksempler på hvordan naturvitenskaplig kunnskap er utviklet og utvikler seg, samt designe og lage et produkt basert på brukerbehov.


Publisert: 21.11.2023 09:59
Sist endret: 28.11.2023 11:46