Uteskole er en fantastisk arena for både sosial og faglig utvikling for elevene, en arena som både supplerer og utfyller den ordinære undervisningen gitt i klasserommet. Gjennom uteskole lærer våre elever å samarbeide og de lærer ved å samarbeide. Til vanlig i klasserommet brukes arbeid alene, i par eller mindre grupper på 4 om gangen, men på uteskole er det mer rom for samhandling i større grupper og mer prat elevene imellom. På 6. trinn vet vi at barn lærer best gjennom samhandling og muligheten til å prøve ut ulike måter å gjøre ting på.

Siden vi bruker uteskole med hele trinnet samtidig så gir det også øvelse i samhandling på tvers av klassene. De lærer å respektere andre, ta hensyn til andre og vise omsorg for andre. De lærer også at det å lytte og observere andre, er en meget god kilde til å utvikle seg selv og sine egne ferdigheter både sosialt og faglig.

Vi veksler alltid mellom å ha lærerstyrte aktiviteter og elevstyrte aktiviteter. Elevene på 6. trinn har hatt en kjempeutvikling i å løse oppgaver ute gitt av lærer, samt å kunne lære gjennom lek sammen med andre jevnaldrende.

Vi bruker også bålplassen og akebakken ved skolen til felles lunsj og aking. Godt å kunne både følge med og observere god aktivitet elevene imellom både rundt bålet og i akebakken.


Publisert: 20.01.2023 13:51
Sist endret: 25.01.2023 14:11