Tema er foreldresamarbeid. Pernille Grepp Knutsen (faglig prosjektleder for barnehage og skoleutvikling ved Senter for livslang læring, Høgskolen i Innlandet) vil ha hovedinnlegget denne kvelden. Deretter blir det gruppearbeid, der foreldrene kan diskutere temaet mer inngående i mindre grupper. Innspillene fra gruppearbeidet tar rektorene med tilbake til skolene for å bruk i det videre skole-hjem-samarbeidet. Representanter fra KFG/FAU vil også være til stede denne kvelden.

Vi håper mange foresatte fra Døli har mulighet til å delta på dette fellesmøtet. 


Publisert: 12.02.2024 13:31
Sist endret: 29.02.2024 11:40