Velkommen til en flott feiring på Døli skole!

Kl. 12.00 – Barnetoget ankommer skolen

Kl.12.05 – Hovin Skolekorps spiller

Kl.12.15 – 17. mai tale v. elevrådsleder

Kl.12.20 – Kafé med pølser, is, kaker, brus og kaffe er åpen

Kl.12.20 – 17. mai leker og loddsalg

Kl.14.00 - Slutt

Vi gleder oss!

Med vennlig hilsen

17. mai komiteen

Program 17. mai Døli Skole - FAU.pdf


Publisert: 16.05.2023 13:13
Sist endret: 26.05.2023 15:26