På Døli skole er det opprettet en arbeidsgruppe bestående av rektor, avdelingsleder, kontorleder og baseleder som skal jobbe med følgende:

  • Rydde og organisere informasjonen som eksisterer der.
  • Oppdatere hjemmesiden med aktuelle nyheter og relevant informasjon.
  • Fremheve satsingsområder/fagtilbud som er spesielt for skolen.

Tirsdag 7. mars 2023 fikk alle opplæring i hvordan de kan oppdatere/legge inn relevant informasjon på skolens hjemmeside. Målet med dette arbeidet er å utvikle en ny og mer brukervennlig hjemmeside med relevant og  oppdatert informasjon til skolestart. Følg med på endringene på skolens hjemmeside utover denne våren. Har dere forslag til forbedring eller ønsker som vi ikke har tenkt på er det bare å sende en e-post til skolen.


Publisert: 07.03.2023 12:38
Sist endret: 28.04.2023 09:46