Vi ønsker å legge til rette for arrangementer som bidrar til å skape et trygt og godt klassemiljø, relasjon og nettverksbygging blant foresatte og et godt-skole-hjem-samarbeid. Foresatte, klassekontakter og FAU kan søke om å få låne skolens lokaler gratis. Husk å søke minst to uker i forveien. Ta kontakt med kontoret for mer informasjon.

Her finner dere søknadskjemaet: Søknadsskjema til lån av skolens lokaler oppdatert 20.10.23.pdf

Scene i regnbuerommet med prosjektor og lydanlegg.

Spisesal med 60 sitteplasser og

kjøkken.


Publisert: 20.10.2023 13:31
Sist endret: 09.01.2024 13:39