Nasjonale prøver er elektroniske prøver i lesing, regning og engelsk. Disse prøvene gir lærerne på skolen viktig informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter på individ-, gruppe- og skolenivå for å utvikle skolen videre. Prøvene blir gjennomført hver høst, kort tid etter at elevene har startet på 5. trinn. Det tar inntil 90 minutter å løse en prøve i lesing og regning, mens det tar inntil 60 minutter å løse en prøve i engelsk.

Lærerne på 5. trinnet vil sende alle foresatte på 5. trinnet mer detaljert informasjon om hvordan de forbereder, organiserer og gjennomfører prøvene. Kontaktlærerne vil også gjøre en grundig pedagogisk vurdering av elever som har behov for fritak. Foresatte til de det gjelder vil bli kontaktet av kontaktlærer slik at de sammen kan bli enig om fritak eller gjennomføring for deres barn.

Les mer om nasjonale prøver her: Kva er nasjonale prøver? (udir.no)


Publisert: 05.09.2023 14:01
Sist endret: 18.09.2023 13:50