Barneleker er en viktig del av barns utvikling. På Døli SFO legges det til rette for klassiske leker som "Haien kommer" og "Hauk og duer". Dette er morsomme leker som engasjerer og inkluderer alle barna.  Gjennom lek utvikler barna sine sanser, motoriske ferdigheter, robusthet, kreativitet og sosial samhandling med hverandre. Alle barna som deltok på barnelekene i gymsalen syntes det var veldig gøy 😊


Publisert: 16.11.2022 09:22
Sist endret: 22.11.2022 09:53