I saksdokumentene står følgende:

"Kommunedirektørens innstilling: 1. Alternativ 9 legges til grunn for videre arbeid, for å sikre tilstrekkelig kapasitet på barne- og ungdomsskolene i sone C, frem til år 2040. Alternativ 9 innebærer at det bygges ny ungdomsskole med flerbrukshall på ny tomt, Skogmo utvides til 3-parallell, ved Jessheim skole og ressurssenter rives Gulliver og erstattes med nybygg, og Allergot utvides og konverteres til barneskole. Det bør foreligge et reelt tomtealternativ innen 31.08.2023, ellers anbefales det at alternativ 3 legges til grunn for videre arbeid. Alternativ 3 innebærer at elevene ved Nordby flyttes til midlertidig lokasjon, Nordby utvides og konverteres til barneskole, det bygges ny ungdomsskole med flerbrukshall på tomta til Jessheim skole og ressurssenter, Allergot utvides og konverteres til barneskole, Skogmo utvides til 3-parallell og Døli beholdes som i dag."

Les saksfremlegget her:

Saksfremlegg.pdf

Møte i HSB 18.04.23:

Hovedutvalg skole og barnehage 18.04.2023 - Ullensaker kommune (acossky.no)


Publisert: 13.04.2023 11:21
Sist endret: 28.04.2023 09:43