Alle elevene vil fortsatt ha den samme fag- og timefordelingen, men med nye sluttider. Her er noen av grunnene til endringene:

  • Vi opplever at det overgangssituasjoner (f.eks. garderobesituasjon og i friminutt) ofte oppstår konflikter og uønskede hendelser mellom og med elevene. Istedenfor lillefriminutt har vi derfor innført aktivitetspauser for å gi elevene et aktivt avbrekk i lange arbeidsøkter. Kontaktlærer vil ha ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av aktivitetspauser i sin klasse. Her kan dere lese mer om skolens felles retningslinjer for aktivitetspauser. Felles retningslinjer for aktivitetspauser ved Døli skole.pdf
  • Det er behov for å sette av litt mer tid til spisepause i tråd med helsedirektoratets anbefaling, slik at alle får mulighet til å spise i ro og til de er mette. Vi har også satt av tid til håndvask, og til å finne frem mat og rydde etter seg. Alle elever vil få 30 minutter med spisepause i den nye timeplanen.
  • Det blir mer flyt og sammenheng i arbeidsøktene, og i tillegg naturlige avbrekk som tas når kontaktlærer ser at elevene i sin klasse har behov for en pause.


Publisert: 22.06.2023 10:44
Sist endret: 29.06.2023 10:31