Om skolen

Døli skole ligger blant eldre bebyggelser, samt i nærhet til turområder og en privat barnehage på sørsiden av Jessheim sentrum. Skolen har ca. 374 elever fordelt på 1. - 7. trinn. Skolen er i sterk vekst. Elevframskrivning i skolebruksplanen viser at elevtallet skoleår 2023/2024 vil være på ca. 420 elever og 470 elever skoleår 2024/2025. Døli skole skal være en inkluderende skole med et høyt lærings- og trivselsnivå. Våre viktigste verdibegreper er ansvar, omsorg og respekt.

Status nybygg/utbygging av Døli skole

09.05.23: Løpet for nye skoler vedtatt – Jessheimpuls

18.04.23: Saksfremlegg om ny ungdomsskole og økt barneskolekapasitet.pdf

16.11.22: Utvalgsmøter 20221116 Scenariooversikt.pdf

30.09.22: Status ny ungdomsskole Jessheim og Døli skole (ullensaker.kommune.no)

08.08.22: Oppgradering Døli skole i startgropa – Jessheimpuls