Ullensaker kulturskole

Furusethgata 12, 2050 Jessheim

E-post til Kulturskolen

Rektor Njål Inge Enger

66 10 81 40 / 900 97 635

E-post til rektor

Konsulent Grethe Aasen-Vaksvang

66 10 81 77

E-post til konsulenten

Ullensaker kulturskole har som oppgave å gi kommunens barn og unge tilbud om opplæring og aktivitet innenfor uttrykksfagene, slik at flest mulig får anledning til å utvikle og ta i bruk sine skapende, kunstneriske evner.

Å uttrykke seg gjennom musikk, dans og teater er av stor betydning for et menneskes vekst og utvikling. Musikk, dans og teater er fantastiske døråpnere til egne ressurser og til positive miljø. De skaper trygge mennesker som i tillegg til å lære en ferdighet, også blir vant til å samarbeide og kommunisere med andre.

Kulturskolen tar utgangspunkt i den enkeltes evner, forutsetninger og ønsker, og tilpasser opplæring og aktivitet etter dette. Voksne får plass dersom det er ledige ressurser.

  • Kunst gir opplevelse, mestring, kunnskap
  • Estetisk kulturell grunnkompetanse gir bedre livskvalitet
  • Kultur har både en intellektuell og en emosjonell dimensjon som styrkes gjennom kulturskolen
  • Forskning viser at de som får utfolde seg gjennom kulturelle aktiviteter gjør det bedre i andre skolefag

Følg kulturskolen på Facebook!

 

 

 

Kalender

Se flere »

Her finner du oss