Kontakt oss

Telefon 

66 10 92 00

Telefon SFO
66 10 92 30

Besøksadresse
Veslevegen 5, 2050 Jessheim, innkjøring Renalstuvegen

Rektor
Erik Martinsen

Innskriving på Døli skole høsten 2020

Innskriving av nytt 1.trinn på Døli skole skoleåret 2021 - 2022, vil på grunn av Covid-19 kun skje ved digital innskriving. Vi beklager at fysisk oppmøte ikke lar seg gjennomføre.

Vennligst fyll ut innskrivingsskjema innen 20.11.2020.

Innskrivingsskjema

Ta kontakt med oss hvis dere har spørsmål angående utfylling av skjema.

Vi håper å kunne invitere skolestarterne på besøk på Døli skole våren 2021. Velkommen som elev og foresatt på Døli skole!

Velkommen til Døli skole

Sammen for trivsel og læring!

Døli skole ligger på sørsiden av Jessheim sentrum. Skolen har ca. 310 elever fordelt på 1. - 7. trinn.

Døli skole skal være en inkluderende skole med et høyt lærings- og trivselsnivå. Våre viktigste verdibegreper er ansvar, omsorg og respekt. Se Døli skoles ordensregler i ordensreglementet.

Her finner du oss