Skolefritidsordningen(SFO)

Om skolefritidsordningen på Døli skole

Infoskriv SFO 2023-2024.pdf

Døli sfo holder til i lyse og trivelige lokaler i egen fløy av skolen.

Vi har våren 2023 også tatt Regneburommet i bruk til SFO-aktiviteter.

Vår virksomhet tar utgangspunkt i Rammeplanen for SFO.

Skoleåret 22/23 har vi 117 elever og 12 ansatte + 1 lærling. Vi er fordelt i to baser: 1. trinn og 2.-4. trinn

Vår åpningstid er fra kl. 7.00 til 17.00, og det kan velges mellom fulltids- eller deltidstilbud.

1.trinn har 12 timer gratis SFO i uken.

Desember 2022 gjennomførte vi en brukerundersøkelse på sfo. Her finner dere resultatet fra undersøkelsen og handlingsplanen vi har utarbeidet. Denne presentasjonen ble lagt frem for FAU 06.03.23:

Brukerundersøkelsen SFO 06.03.23.pptx

Informasjon om vedtekter, priser og påmeldingsskjema til skolefritidsordningen i Ullensaker kommune.