Innhold

Nordbytjernet

NordbytjernetUllensakers mest populære badeplass med både sandvolleyballbane og treningsapparater. Det er tilrettelagt med kiosk, brygger og toaletter, og store arealer som er velegnet for soling. Tjernet er en naturperle som trekker mange mennesker på fine sommerdager. Porten inn og gangvegen er egnet for rullestol og barnevogn. Rundt tjernet er det flott stier med mange turmuligheter.

Badetemperaturen kan sjekkes her

Se her for mer informasjon om Nordbytjernet

 

Ljøgottjernet

LjøgodtjernLigger ved Raknehaugen, Nordens største gravhaug. Tjernet er forholdsvis lite, med noe sandstrand og benker/sitteplasser. Det er en badeplass i sørenden av vannet nærmest vegen.

Parkering ved Hovin skole.

 

Hersjøen

HersjøenEt attraktivt friområde, og Hersjøen er et populært badevann med badeplass ved campingplassen. Det er også et rikt fugle- og dyreliv med bl.a. ande- og vadefugler.

Parkeringsmuligheter i nordenden av vannet ved Risebru, ved Mogreina skole og ved campingplassen.

 

Aurtjern

AurtjernAurtjern er en del av Aursmoen landskapsvernområder og ligger vest for Sessvoll. Her er det bademuligheter.

 

 

 

Stordammen på Borgen

Stordammen på BorgenFriområde med attraktiv badeplass.

Følg tursti fra parkering ved Borgen skole.

 

 

 

Hvamsetertjern

HvamsetertjernBeliggende sørøst i Ullensaker i Holtmarka. Hvamsetertjern blir i sommerhalvåret brukt til bading og fisking. Ta av fra Rv 2 ved Ingjerdsmyr, og deretter første til venstre mot Wethalsgrenda. Fra det første skogholtet man kommer til, ved en bom og forbi speiderhytta, er det en halvannen kilometers spasertur inn til tjernet.

 

Badevannsprøver

Miljørettet helsevern - Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes for E.coli og intestinale enterokokker.

E. coli (Escherichia coli) og intestinale enterokokker er bakterier som stammer fra tarminnhold fra mennesker og dyr. Disse bakteriene dør når de ikke er i et varmblodig dyr. Intestinale enterokokker overlever lenger i naturen enn E.coli som kan overleve noen uker. I tillegg måles temperaturen på badevannet.

De første prøvene ble i 2023 tatt den 13., 14. og 15. juni. Det tas prøver fra flere vann første uken enn ellers i sommer. Resultatene viste verdier betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene, dvs. at badevannskvaliteten er god.

Se alle resultater for uke 24, 2023

Se alle resultater for uke 26, 2023

Se alle resultater for uke 28, 2023

Se alle resultater for uke 30, 2023

Nye badevannsprøver blir tatt i uke 32.

 


Publisert: 04.02.2021 14:01:46
Sist endret: 16.05.2024 13:14