Innhold

Vold i nære relasjoner er et standardisert begrep hvor overgriper og offer er knyttet til hverandre ved nære familiebånd eller på annen måte betyr mye for hverandre i hverdagen. Vold defineres som «enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom voldshandlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den andre personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutter å gjøre noe han/hun vil» (Isdal, 2000).

Ullensaker kommune vedtok i 2017 en egen handlingsplan mot vold i nære relasjoner. 

Nyttige lenker

For mer informasjon om vold i nære relasjoner:

  • Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner 2014-2017 «Et liv uten vold» (Justis- og beredskapsdepartementet, 2013)
  • Strategidokumentet for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom 2014-2017 "Barndommen kommer ikke i reprise" - (Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2013).
  • dinutvei.no - nasjonal veiviser ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep.
  • hvorlite.no - politiets nettside om vold i nære relasjoner.
  • voldsveileder.nkvts.no - veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner

Publisert: 23.05.2017 10:53:33
Sist endret: 23.05.2017 10:53