Kontakt oss

Telefon
66 10 87 20

Besøksadresse
Trondheimsvegen 122, 2068 Jessheim

Postadresse
Pb. 470, 2051 Jessheim

Rektor

Maren Røse Snerlebakken

Foto: Tommy Gildseth

Velkommen til Nordby ungdomsskole

Vi sår for framtida!

Nordby ungdomsskole ligger sentralt på Jessheim i Ullensaker kommune. Skolen har elever på 8. - 10. trinn og tar imot elever fra Hovin skole og Jessheim skole og ressurssenter. Nordby ungdomsskole ligger nær idrettsparken og friarealet ved Nordbytjernet.

Skoleåret 2023/2024 har skolen 13 klasser med ca. 320 elever, og ca. 60 ansatte. Skolen har også en avdeling for elever som trenger spesiell tilrettelegging. 

Nordby ungdomsskole har et personale med god kompetanse og stor faglig bredde. Skolen har et miljøverksted med to miljøterapeuter som jobber med sosialpedagogisk, forebyggende og trivselsfremmende arbeid i nært samarbeid med skolens ledelse, foresatte og det eksterne hjelpeapparat, som PPT, BUP, barnevern og politi. Nordby ungdomsskole har også en egen elevstyrt kantine som er åpen hver dag.

Vi som jobber på Nordby ungdomsskole, arbeider hver dag for at alle elever skal få et best mulig utgangspunkt for fremtiden. For å få til det må de ha tilstrekkelige teoretiske, praktiske og sosiale ferdigheter. Skoleåret 2023/2024 bruker alle elevene digitale lærebøker fra https://skolenmin.cdu.no, i tillegg til noen fysiske lærebøker. Vi bruker også www.determittvalg.no for å utvikle et godt læringsmiljø.