Tjenester og tilbud til barn, unge og familier

Jente i bobler

Oppvekststrategien for Ullensaker kommune gir felles retning og danner grunnlaget for våre prioriteringer i tjenestene for barn, unge og familier. Et trygt, godt og inkluderende oppvekstmiljø gir barn og unge gode vilkår for å lære, bli sett og verdsatt for den man er, bli utfordret, oppleve samhold og trygg tilknytning.  De som, av ulike årsaker, har behov for ekstra innsats for bedre oppvekstsvilkår skal møte et koordinert og godt utbygd hjelpeapparat. 

Målet er at alle barn og unge i Ullensaker skal vokse opp og bli den beste utgaven av seg selv, slik at de kan delta aktivt i samfunns- og arbeidslivet som voksne.