Landbrukskontoret

Åpningstider

Mandag - fredag

08:00 - 15:30

Besøksadresse

Furusethgata 12

2050 Jessheim 

Aktuelt

 

Kveka nummer 1 - 2024

Les mer om tilskudd, jordprøver, gjødselplan, mottak av slam, skogfond, temakveld og Statsforvalteren på Facebook

Les mer »

Kveka nummer 5 - 2023

Les mer om webinar om lukket hogst og frivillig vern, utlysning av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket, tilskudd ved produksjonssvikt, med mer...

Les mer »

Om landbrukskontoret

Landbrukskontoret holder til i 2. etasje på Rådhuset. Kontoret er åpent for publikum i åpningstiden, men det kan være lurt å avtale tid på forhånd. Velkommen!

Strategidokument for landbruk i Ullensaker 2014 – 2026 er grunnlag for den utvikling og de mål som ønskes for landbruket i kommunen. Se her for strategidokument, handlingsplan og kart.

Landbrukskontoret forvalter følgende lovverk med tilhørende forskrifter:

Andre oppgaver:

  • Jord- og skogbruksforvaltning
  • Landbruksbasert næringsutvikling
  • Skogfondsordningen

De aller fleste skjemaene som brukes i landbruksforvaltningen ligger på nettsidene til Landbruksdirektoratet.