There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Hovin skole

Hovin skole

Kontakt oss

Telefon
66 10 85 80

Telefon SFO
66 10 85 91

Besøksadresse
Krogfossvegen 32, 2067 Jessheim

Rektor
Håvar Mangset

Foto: Tommy Gildseth

Innskriving på Hovin skole høsten 2020

Innskriving av nytt 1.trinn på Hovin skole skoleåret 2021 - 2022, vil på grunn av Covid-19 kun skje ved digital innskriving. Vi beklager at fysisk oppmøte ikke lar seg gjennomføre.

Vennligst fyll ut innskrivingsskjema innen 20.11.2020.

Innskrivingsskjema

Ta kontakt med oss hvis dere har spørsmål angående utfylling av skjema.

Vi håper å kunne invitere skolestarterne på besøk på Hovin skole våren 2021. Velkommen som elev og foresatt på Hovin skole!

Velkommen til Hovin skole

Et paradis for kunnskap, trygghet, positivitet og engasjement gir god læring.

Hovin skole ligger på Sand, et tettsted i Ullensaker kommune vest for Jessheim. Skolen har ca. 280 elever fordelt på 1. – 7. trinn. Hovin er en PALS-skole som dyrker det positive hos elever og ansatte. Skolen har et fantastisk uteområde der bare fantasien setter begrensninger for aktiviteter.

Her finner du oss