Hovin skole

Telefon
66 10 85 80

Telefon SFO
66 10 85 91

Transponder: 59 44 66 53

Besøksadresse
Krogfossvegen 32, 2067 Jessheim

Rektor: Håvar Mangset

Velkommen til Hovin skole

Et paradis for kunnskap, trygghet, positivitet og engasjement gir god læring.

Hovin skole ligger på Sand, et tettsted i Ullensaker kommune vest for Jessheim. Skolen har ca. 280 elever fordelt på 1. – 7. trinn. Hovin er en PALS-skole som dyrker det positive hos elever og ansatte. Skolen har et fantastisk uteområde der bare fantasien setter begrensninger for aktiviteter.

Her finner du oss