Kontakt oss

Telefon
66 10 90 10

Besøksadresse
Skolevegen 14b, 2040 Kløfta

Rektor
Per Morten Haugen

Velkommen til Vesong ungdomsskole

En positiv hverdag for læring!

Vesong ungdomsskole ligger sentralt til på Kløfta. Skolen har elever fra 8. - 10. trinn og mottar elever fra skolene Bakke og Åreppen. 

Vesong ungdomsskole er en veldrevet skole med godt læringsmiljø og gode rutiner for det pedagogiske arbeidet. Vi har fokus på grunnleggende ferdigheter i alle fag og gode rutiner for elevvurdering og kollegaveiledning.

 

Skolens strategiske plan

Vesong ungdomsskoles strategiske plan viser skolens satsninger og tiltak for å nå målene satt i styringskortet for Ullensakerskolen.

 

Her finner du oss