Innhold

Tillatelser

Grunneier

I oversikten over arrangementssteder nedenfor er det info om kontaktpersoner. For søknad om tillatelse på kommunal grunn se her

Sperring av gater

Er det behov for avsperring, f.eks. i forbindelse med fakkel/lys-tog, markedsboder og annet, må grunneier, kommune eller stat kontaktes, og brannvesenet varsles.

Skjenkeløyve

Det enkleste er å ha en profesjonell samarbeidspartner innen servering, men utover alminnelig bevilling skal det også søkes i forbindelse med ulike arrangement. På kommunens nettside finner du skjema til bruk for både åpne og lukkede arrangement.

Mattilsynet

Her finner du info som berører all servering www.mattilsynet.no

Politi

Det lokale lensmannskontoret behandler søknader om å avholde utendørs arrangement.
www.politiet.no. For spørsmål ring tlf. 64 99 30 00 / post.ost@politiet.no

Sett deg inn i krav og regler før du søker eller melder om arrangementer. Se her for søknad om arrangement.

Nabovarsel

I noen tilfeller bør det deles ut nabovarsel, for å unngå klager midt under et arrangement - ta med litt om innhold, varighet, tillatelser o.l.

Brannvesen

Brannvesenet skal alltid ha rask tilgang, så informer, og ev. rådfør deg med dem om fremkommelighet, plassering av boder, telt o.l. www.orbrann.no. For spørsmål ring tlf. 478 84 300.

Tono

All musikk er rettighetsbelagt, og det skal dermed betales en avgift til Tono for bruk av musikk, etter tillatelse på forhånd, og avregnet i etterkant. Summen avhenger av størrelse på arrangement, billettsalg m.m. På nettsiden www.tono.no finner du informasjon, søknadsskjema, kalkulator m.m.

Arrangementssteder

Herredshuset
Herredshuset
 • Strømforhold: Tilrettelagt scene/ konsert
 • Publikumskapasitet: 100-250 
 • Fasiliteter: Servering øl/vin, garderobe, WC
 • Kontaktperson utlån/ leie: se www.herredshuset.no
 • Parkering/ trafikk / stenging av gater: P-plass i bakgården 
 • Annet:Se også annen info på www.herredshusetsvenner.no

Foto: Ullensaker kommune


Kulturbanken Kreti & Pleti
Fra musikkfest
 • Strømforhold: Tilrettelagt scene/ konsert 
 • Publikumskapasitet:50-150 avheng. av møblering
 • Fasiliteter: Servering øl/vin, garderobe, WC
 • Kontaktperson utlån/ leie: post@kretiogpleti.no eller Facebook
 • Parkering/ trafikk / stenging av gater: Ikke parkering, ut/inn-lasting fra fortau i Storgata
 • Annet: Stedet har i hovedsak kun åpent ved egne arrangement/konserter

Foto: Ullensaker kommune

Nordbytjernet
Skulpturstopp
 • Strømforhold: Strøm (16A) til toalett og kiosk ved badeplassen, ellers aggregat.
 • Publikumskapasitet: Avhenger av ev. inngjerding
 • Fasiliteter: WC og kiosk ved badeplassen. Se Facebook for åpningstider i kiosken.
 • Kontaktperson utlån/ leie: I tillegg til kommunen, bør også fylkeskommunen varsles, bl.a. i forhold til fuglereservat, (tidspunkt for hekking) og annet
 • Parkering/ trafikk / stenging av gater:  P-plass ved badeplassen.

Foto: Carsten Aniksdal/Skulpturstopp

Romsaasparken
Romsaasparken
 • Strømforhold: Avhengig av aggregat
 • Publikumskapasitet: 500-2000 avhengig av plassering
 • Fasiliteter: Må leie inn festivaltoaletter, vasker o.l.
 • Kontaktperson utlån/ leie: utleie@ullensaker.kommune.no eller www.ullensaker.kommune.no/leie
 • Parkering/ trafikk / stenging av gater: stor P-plass v/ Coop OBS! utenom butikktid

Foto: Ullensaker kommune

Rådhusplassen
Rådhusplassen

Foto: Trond Isaksen

Rådhushagen
Torget, Jessheim storsenter
Musikkfest Torget Jessheim storsenter
 • Strømforhold: 3-fase / fleksible strømskap - 32 blå / 63 rød
 • Publikumskapasitet: Opp mot 2500 inkl. øvre torg
 • Fasiliteter: Vanntilgang ute. Nærliggende serveringsteder. Må leie inn vask og festivaltoaletter.
 • Kontaktperson utlån/ leie: senterleder Jon Bakke jon@jessheimstorsenter.no
 • Parkering/ trafikk / stenging av gater: Ved bruk av øvre torg bør fortau, og ev. Storgt. stenges. 
 • Annet: Publikums-kapasitet kan justeres en god del etter hvordan det gjerdes inn og avstenges mot Storgt.

Foto: Ullensaker kommune

Ullensaker kulturhus
Ullensaker kulturhus sal Kong Rakne

Foto: Ullensaker kommune

Festivaler og arrangementer

Se her for oversikt over festivaler og arrangement.

Verktøykasse for idretten

Denne verktøykassen kan være et nyttig redskap for idrettslag som:

Spørsmål?

Ta kontakt med enhet Kultur v/ produksjonsansvarlig Frode Larsen tlf. 984 83 091 / frode.larsen@ullensaker.kommune.no

 

 


Publisert: 12.02.2021 11:46:35
Sist endret: 21.02.2022 08:35