Telefon
66 10 94 60

Telefon SFO
406 20 689

Transponder: 59 44 66 53 

Besøksadresse
Sørbakkvegen 2
2054 Mogreina

Rektor
Nina Hestad

 

Velkommen til Mogreina skole

Skolen med god læring i trygge omgivelser!

Mogreina skole er en barneskole som ligger helt nord i Ullensaker. Mogreina skole har en flott beliggenhet med nærhet til skog og mark og en stor skolegård for lek og aktivitet. Skolen har ca. 215 elever.

Et godt samarbeid mellom skole og SFO med fokus på å skape et godt, helhetlig aktivitets- og læringsmiljø for den enkelte elev er sentralt for Mogreina skole.

Mogreina skole og SFO har et felles fokus på fysisk aktivitet og friluftsliv, noe som bidrar positivt inn i arbeidet med å skape gode læringsresultater. Skolen har i flere år hatt Trivselsprogrammet ute i friminuttene, et forebyggende program mot mobbing gjennom mer aktivitet og fokus på trivsel og inkludering. Det velges trivselsledere fra 4. - 7. trinn hvert halvår, og disse elevene er, sammen med de voksne, ansvarlige for aktiviteter ute i friminuttene.

Informasjonsbrosjyre om Morgreina skole 

Her finner du oss