Telefon
66 10 94 60

Telefon SFO
406 20 689

Transponder: 59 44 66 53 

Besøksadresse
Sørbakkvegen 2
2054 Mogreina

Rektor
Nina Hestad

 

Velkommen til Mogreina skole

Skolen med god læring i trygge omgivelser! 

Mogreina skole er en barneskole som ligger i nærheten av Hersjøen helt nord i Ullensaker. Rundt skolen er det flotte friluftsområder som brukes mye av skolen og SFO. Skolen har 230 elever og 25 ansatte. 

Mogreina skole og SFO har sammen med FAU laget en Trivselsplan som synligjør arbeidet elever, foresatte og ansatte gjør for et trygt og inkluderende læringsmiljø. Her på Mogreina gjør vi hverandre gode, og vi tar ansvar sammen til det beste for elevenes faglige og sosiale utvikling.  

Her er skolens informasjonshefte til elever og foresatte for skoleåret 2020-21

Her finner du oss