Kontakt oss

Telefon
66 10 91 30

Telefon SFO
Gulliver: 47 46 74 91
Soria Moria: 47 46 74 92
Eventyrhuset: 47 46 74 89

Besøksadresse
Leiv Holthes veg 2, 2050 Jessheim

Rektor
Wenche Øien 

Innskriving på Jessheim skole høsten 2020

Innskriving av nytt 1.trinn på Jessheim skole skoleåret 2021 - 2022, vil på grunn av Covid-19 kun skje ved digital innskriving. Vi beklager at fysisk oppmøte ikke lar seg gjennomføre.

Vennligst fyll ut innskrivingsskjema innen 20.11.2020.

Innskrivingsskjema

Ta kontakt med oss hvis dere har spørsmål angående utfylling av skjema.

Vi håper å kunne invitere skolestarterne på besøk på Jessheim skole våren 2021. Velkommen som elev og foresatt på Jessheim skole!

Velkommen til Jessheim skole og ressurssenter

En inkluderende skole. Læring - Mangfold - Fellesskap.

Jessheim skole og ressurssenter er en barneskole midt i Jessheim, med ca. 500 elever og 85 ansatte. Skolen er utviklingsorientert og dynamisk, med et stort hjerte og mye fagkompetanse.

Et av våre viktigste satsningsområder er vurdering for læring, og vi jobber systematisk og målrettet for at hver enkelt av våre elever skal utvikle seg, lære og nå sitt potensiale i rammene av et trygt og godt læringsmiljø. Ressurssenteret tilbyr 25 plasser til elever med store og sammensatte behov, som har tilhørighet og inkluderes i de ordinære klassene.

Jessheim skole og ressurssenter har laget en informasjonsfilm, først og fremst til skolestartere, den kan man se her

Her finner du oss